سرور مجازی آلمان NVME

CX11

دارای Anti-DDoS شبکه

 • ۱ هسته پردازنده
 • ۲۰ گیگابایت NVMe هارد
 • ۲ گیگابایت DDR4 رم
 • ۱۰ گیگابیت پورت
 • ۲۰ ترابایت ترافیک
 • آلمان / فنلاند موقعیت
CX21

دارای Anti-DDoS شبکه

 • ۲ هسته پردازنده
 • ۴۰ گیگابایت NVMe هارد
 • ۴ گیگابایت DDR4 رم
 • ۱۰ گیگابیت پورت
 • ۲۰ ترابایت ترافیک
 • آلمان / فنلاند موقعیت
CX31

دارای Anti-DDoS شبکه

 • ۲ هسته پردازنده
 • ۸۰ گیگابایت NVMe هارد
 • ۸ گیگابایت DDR4 رم
 • ۱۰ گیگابیت پورت
 • ۲۰ ترابایت ترافیک
 • آلمان / فنلاند موقعیت
CX41

دارای Anti-DDoS شبکه

 • ۴ هسته پردازنده
 • ۱۶۰ گیگابایت NVMe هارد
 • ۱۶ گیگابایت DDR4 رم
 • ۱۰ گیگابیت پورت
 • ۲۰ ترابایت ترافیک
 • آلمان / فنلاند موقعیت