سرور مجازی SSD آلمان

DE-SSD-1GB

DE-SSD-1GB
کانفیگ رایگان

 • 1 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • 30 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
DE-SSD-2GB

کانفیگ رایگان

 • 1 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 45 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
DE-SSD-6GB

کانفیگ رایگان

 • 3 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 6 گیگابایت DDR4 رم
 • 105 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
DE-SSD-5GB

کانفیگ رایگان

 • 3 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 5 گیگابایت DDR4 رم
 • 90 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
DE-SSD-4GB

کانفیگ رایگان

 • 2 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 75 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
DE-SSD-3GB

کانفیگ رایگان

 • 2 هسته (3.6GHz) پردازنده
 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر