سرور مجازی آلمان DDR4

سرور مجازی آلمان DDR4

DE - 1GB

سرور مجازی آلمان - 1GB
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • 60GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE - 6GB

سرور مجازی آلمان - 6GB
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

 • 3 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت DDR4 رم
 • 360GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE - 2GB

سرور مجازی آلمان - 2GB
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 120GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE - 5GB

سرور مجازی آلمان - 5GB
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

 • 3 هسته پردازنده
 • 5 گیگابایت DDR4 رم
 • 300GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE - 4GB

سرور مجازی آلمان - 4GB
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 240GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE - 3GB

سرور مجازی آلمان - 3GB
منابع اختصاصی
دارای پنل مدیریت تحت وب

 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • 180GB هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل