سرور نیمه اختصاصی

سرور نیمه اختصاصی

VDS-01

VDS-01
پردازنده سرور، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، پلتفرم KVM یا VMware با نصب انواع سیستم عامل ها می باشد.
[قابل توجه] امکان ارائه فایروال سخت افزاری برای جلوگیری از حملات تکذیب کننده سرویس (DDOS Protection) در موقعیت فرانسه و کانادا امکان پذیر است.

 • Intel® Core™ i7 CPU
 • 1GB RAM DDR4 RAM
 • 50GB Class Enterprise Hard Disk
 • 1Dedicated Address IP
 • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
 • KVM + SolusVM Virtualization
VDS-02

VDS-02
پردازنده سرور، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، پلتفرم KVM یا VMware با نصب انواع سیستم عامل ها می باشد.
[قابل توجه] امکان ارائه فایروال سخت افزاری برای جلوگیری از حملات تکذیب کننده سرویس (DDOS Protection) در موقعیت فرانسه و کانادا امکان پذیر است.

 • Intel® Core™ i7 CPU
 • 2GB RAM DDR4 RAM
 • 100GB Class Enterprise Hard Disk
 • 1Dedicated Address IP
 • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
 • KVM + SolusVM Virtualization
VDS-03

VDS-03
پردازنده سرور، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، پلتفرم OpenVZ یا VMware با نصب انواع سیستم عامل ها می باشد.
[قابل توجه] امکان ارائه فایروال سخت افزاری برای جلوگیری از حملات تکذیب کننده سرویس (DDOS Protection) در موقعیت فرانسه و کانادا امکان پذیر است.

 • Intel® Core™ i7 CPU
 • 4GB RAM DDR4 RAM
 • 200GB Class Enterprise Hard Disk
 • 1Dedicated Address IP
 • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
 • KVM + SolusVM Virtualization
VDS-04

VDS-04
پردازنده سرور، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، پلتفرم OpenVZ یا VMware با نصب انواع سیستم عامل ها می باشد.
[قابل توجه] امکان ارائه فایروال سخت افزاری برای جلوگیری از حملات تکذیب کننده سرویس (DDOS Protection) در موقعیت فرانسه و کانادا امکان پذیر است.

 • Intel® Core™ i7 CPU
 • 6GB RAM DDR4 RAM
 • 300GB Class Enterprise Hard Disk
 • 1Dedicated Address IP
 • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
 • KVM + SolusVM Virtualization
VDS-05

VDS-05
پردازنده سرور، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، پلتفرم OpenVZ یا VMware با نصب انواع سیستم عامل ها می باشد.
[قابل توجه] امکان ارائه فایروال سخت افزاری برای جلوگیری از حملات تکذیب کننده سرویس (DDOS Protection) در موقعیت فرانسه و کانادا امکان پذیر است.

 • Intel® Core™ i7 CPU
 • 8GB RAM DDR4 RAM
 • 400GB Class Enterprise Hard Disk
 • 1Dedicated Address IP
 • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
 • KVM + SolusVM Virtualization
VDS-06

VDS-06
پردازنده سرور، حافظه و هارد دیسک کاملا اختصاصی، پلتفرم OpenVZ یا VMware با نصب انواع سیستم عامل ها می باشد.
[قابل توجه] امکان ارائه فایروال سخت افزاری برای جلوگیری از حملات تکذیب کننده سرویس (DDOS Protection) در موقعیت فرانسه و کانادا امکان پذیر است.

 • Intel® Core™ i7 CPU
 • 12GB RAM DDR4 RAM
 • 500GB Class Enterprise Hard Disk
 • 1Dedicated Address IP
 • 1Gbit/s-Port Dedicated Connection
 • KVM + SolusVM Virtualization